Beklemeyi Kapat
B İ L G İ Ç

Çift Kompenatlı Yol Çizgisi

Çift Kompenatlı Yol Çizgisi

Çift kompenantlı yol çizgi boyası metil metakrilat esaslı reçineye ek olarak pigment ve dolgu maddelerinin bileşimi ile meydana gelen soğuk yol çizgi boyasıdır. İki kompenantlı yol çizgi boyası yardımcı maddelerle ultraviyole ışınlarına karşı dirençli olup, konfeksiyon maddeleriyle de stabilize edilmiştir.